Techpartners driver udviklingsprojekt af nyt conveyor system til offshore

Anlægget der installeres på boreplatforme, skal transportere borekaks og borevæsker fra sorteringsanlæg til affaldscontainer.

Borekaks er knust stenmasse, der under boring efter olie og gas bliver transporteret op til overfladen sammen med borevæske.

Kaksen sendes igennem et sorteringsanlæg og restprodukt transporteres derefter til container.

 

Cubelink er et lukket dropbelte system, der udvikles i henhold til NORSOK standarder og godkendes til ATEX zone-1. Konstruktion og komponenter produceres i rustfri syrefast med brandhæmmende og olieresistente gummimaterialer til drop belt.

 

Ellegaard Components samarbejder med Force Technology omkring udvikling af absorberende materialer til opsamling og aflevering af væsker, der transporteres i det lukkede conveyor system.

 

Ligeledes samarbejdes med Cubility i Norge, som er førende indenfor udvikling og produktion af systemer til sortering af borekaks.

 

Den færdigudviklede Cubelink vil kunne løse mange forskellige transportudfordringer både off- og on-shore. Anlægget vil kunne skaleres op og ned i forhold til kompleksitet, og den lukkede dropbelte bevæger sig nemt omkring hjørner og op af stigninger. Drop beltet kan åbnes op og fyldes hvor som

helst, ligesom tømmestationen placeres som ønsket, hvormed systemet giver maksimal fleksibilitet og anvendelsesmuligheder.

 

Se demovideo på https://www.youtube.com/watch?v=0F2zmlCEbjQ

Vandrensning

Salg, projektstyring, levering og commissioning af 4 store mobile vandrensningsanlæg til Nato for et tocifret millionbeløb. Fuldautomatiske PLC-styrede anlæg, der bl.a. ved hjælp af filtrering, omvendt osmose og UV-bestråling forvandler saltvand til drikkevand med et minimum output på 100.000 liter drikkevand i døgnet, svarende til den mængde vand 250 soldater har behov for i en mission. Projektet indeholdt ligeledes vandtanke for rå- og færdigvand samt rørføring.

De isolerede containere blev produceret i Italien, for derefter at blive fragtet til Skotland og monteret med vandrensningsanlægget.
En krævende opgave med stramme tidsplaner, konstant kontrol af mange forskellige underleverandører samt løbende proceskontrol af de modtagne deleleveringer.
Dertil kom yderligere udfordringer med redesign og produktmodifikationer på grund af kundens gentagne ændringer i kravspecifikation.
Efter godkendt FAT-test blev anlægget leveret og sluttestet på NATO’s base i Taranto, Italien, hvor alle anlæg i dag er hjemhørende og indgår i udryknings-styrken.

Cementterminal

Kontraktansvarlig og forhandler på udstyr til stor cementterminal for Aalborg Portland, beliggende i Florida i USA. Der blev bl.a. købt shipunloader fra Holland og Dome med tørringsanlæg i USA. Desuden bestod opgaven i at forhandle med myndighederne i Tampa omkring placering samt logistikken ved ind og udlevering. Terminalen blev bygget med en kapacitet på 45.000 ton hvid cement inklusiv udlevering på henholdsvis tankbiler og togvogne.

Offshore

Projektstyring, produktion og installation af stabs- og kommandocentre til søværnets støtteskibe Esbern Snare og Absalon der på skift har været ved Aden bugten ud for Somalia og deltaget i jagten på pirater.
Et kommandocenter består af 7 sammenbyggede enheder indrettet som kontor med 13 arbejdspladser samt møde og briefing faciliteter. Alt sammen fuldt møbleret med alt, hvad der kræves af kontormøblementer, søkortbord, monitorer og briefing udstyr. Systemet er mobilt og kan demonteres og lagres når skibene ikke er i mission.

Produktion

Opbygning af ny fabrik med tilhørende plastlinje til produktion af plastfolie. En plastlinje der belægger 2 lag polyethylen på hver side af en polyesterfilm. Linjen var ”state of the art”, men ikke særlig kendt i Danmark, hvorfor det krævede dybdegående indsigt i drev- og styresystemer for selv og være i stand til at kunne fejlsøge, tilrette og udvikle på anlægget. Linjen blev købt med en maksimal linjehastighed på 230 m/min. men endte på 300 m/min. ved hjælp af en gennemgående optimering af anlægget.

Container Business

Techpartners har mere en 10 års erfaring med køb og salg af container samt design og produktion af containeriserede mobile specialløsninger til civile og militære formål.
Produktionen foregår primært i Danmark, men har også med stor gevinst været outsourcet til både Øst- og Sydeuropa, Mellemøsten og Asien. Under Irak krigen blev der sourcet produktionskapacitet i Europa og Mellemøsten samt startet produktion af mere end 5.000 enheder til opbygning af lejre i Irak.

Kvalitetsstyring

Kvalitetsforbedring og optimering af containerfabrik i Fujairah under udstationering i De Arabiske Emirater.
Opgaven bestod både i oplæring af indiske arbejdere uden håndværksmæssig baggrund, etablering af proces- og slutkontrol samt gennemgang af produktionsudstyr. En af de store kvalitetsbrist var rust på nymalede overflader, hvilket Jan konstaterede skyldtes forkert sandblæsningsmateriale kombineret med for lav malingstykkelser. Efter skift til anden kornstørrelse på sandet samt ændring i malerprocessen var problemet løst. Derefter blev en proceskontrol etableret, hvor overflader blev målet både efter sandblæsning og maling.

Kvalitetssikring

Kvalitetssikring under opbygning af camp i Djibouti i Afrika til det Japanske Forsvar.
Lejren blev bygget til at huse 250 soldater og fly til bekæmpelse af pirateri i Aden bugten. Lejren indeholdt alle faciliteter ifm. beboelse samt power supply, hangar og værksted.

Projektstyring

18 køretøjer blev sourcet, indkøbt, solgt og leveret til Uganda igennem Mombasa havn i Kenya. Køretøjerne skulle bruges som en del af mobilt lejreudstyr til amerikanske olieselskaber, der udførte seismiske undersøgelser i forbindelse med jagten på olie i de afrikanske lande

Design af Klimaanlæg

Design af nyt klimaanlæg til Danske Forsvars ammunitionscontainere. Anlægget skulle kunne opretholde rumtemperaturer på imellem 20 og 25֠C og 50 til 60% fugt ved udetemperaturer på imellem -30 og +55֠C.
Efter godkendt design og test i klimakammer blev anlægget fragtet til Camp Bastion i Afghanistan, hvor Jan udførte test i en uge. Anlægget bestod alle test.

Kursus

Jan har kørt uddannelse for Natos udrykningsstyrke, i opbygning, drift og vedligeholdelse af vandrensningsanlæg. Uddannelsen forløb over 2 uger på Nato´s base i Syditalien og var splittet op i teoretisk baggrundsviden samt praktisk oplæring i opstilling, drift og vedligehold.

Please reload

Vandrensningsanlæg
Cementterminal - Aalborg Portland
Offshore