top of page

Acerca de

Læge Brug Digital Tablet

Styring og eksekvering af projekter til medicinalindustrien

International producent har for tiende gang forlænget kontrakten med Techpartners, hvormed vi nu i næsten 4 år har drevet internationale projekter for udstyrsproducent til medicinalindustrien.


Projekterne udføres i henhold til GAMP-5 og Prince2 i en Stage Gate model. Der er tale om avanceret udstyr til inspektion af vacciner og medicin i både væsker og fast form.

Projektlederen overtager ansvar for projektet i sidste del af salgsfasen når ordre er bekræftes. Derefter påbegyndes en komplet eksekvering af hele projektet frem til idriftsætning hos kunden.

I første fase etableres projektorganisation samtidig med, at projekt- og ressourceplaner udarbejdes, og når de økonomiske estimater foreligger, indkaldes styregruppen, hvor grundlaget fremlægges for ledelsen til godkendelse. Der arbejdes altid meget tæt sammen med teamet ligesom der ønskes selv at have ”hands on”. Projektet udføres som vist i model, hvor der konstant i projektforløbet, styres, justeres og forbedres, for så at planlægge, uddelegere og overvåge.

I hele perioden rapporteres løbende til ledelse og øvrige interessenter, alt ef­ter ønsker og krav fra virksomheden. Samtidig med projektarbejdet, styres udarbejdelse af dokumentationen, hvilket er en meget omfattende og krævende proces, med bl.a. verificering af User requirements, udarbejdelse af test procedurer og slut test hos kunden.

Kan vi hjælpe dig videre med et projekt

Tak for din besked. Vi besvarer din henvendelse hurtigst muligt
bottom of page