top of page

Projektstyring

Techpartners tilbyder styring og ledelse af projekter

På baggrund af mange års erfaring med ledelse og styring af projekter til civile og militære kunder, tilbyder Techpartners projektstyring og ledelse gennem hele projektets levetid, fra ide på et tegnebræt til håndtering af det færdige produkt på eftermarkedet.

Vi deltager også gerne i salgsfasen med tilbudsudarbejdelse og forhandling.

Opgaven kan også omfatte prækvalifikation og kontraktforhandling i forbindelse med store udbudssager.

Projekterne udføres typisk i henhold til Prince2 i en fasemodel, hvor vi overtager ansvar for projektet i sidste del af salgsfasen når ordre er bekræftet. Derefter påbegyndes en komplet eksekvering af hele projektet frem til idriftsætning hos slutkunden.

I første fase etableres hele grundlaget for projekteksekveringen med definition af projektorganisation, udarbejdelse af projekt- og ressourceplaner, gennemgang af URS og udarbejdelse af risikovurdering, og når de økonomiske estimater foreligger, indkaldes styregruppen (virksomhedsledelsen), hvor grundlaget fremlægges for ledelsen til godkendelse. Vi arbejder altid meget tæt sammen med projektteamét ligesom vi ønsker selv at have ”hands on”. Projektforløbet styres konstant med justeringer og forbedringer, med efterfølgende planlægning, uddelegering og overvågning. Og en hver risiko for forsinkelse eller økonomisk afvigelse i negativ retning, bliver forelagt styregruppen så snart den observeres.

I hele perioden rapporteres til styregruppe, slutkunde og slutkundes topmanagement efter aftalt mødestruktur, ligesom der aftales internt i projektteamet, hvordan der eksekveres og hvor hyppigt der mødes. Den typiske mødestruktur er, at der mødes på ugentlige basis med slutkundens projektteam og på månedsbasis med slutkundens topmanegement/Global Procurement samt styregruppen.

 

Samtidig med projektarbejdet, styres udarbejdelse af dokumentationen, hvilket er en meget omfattende og krævende proces, med bl.a. verificering af user requirements, udarbejdelse af test protokoller og slut test hos kunden.

Idé

Koncept

Planlægning

Eksekvering

Aflevering

Idé

Koncept

Planlægning

Eksekvering

Aflevering

ISO 9001:2015
ISO 14001:2015

Techpartners tilbyder opbygning og implementering af kvalitets- og miljøstyringssystem

Techpartners har flere års erfaring med opbygning og implementering af kvalitets- og miljøstyringssystem efter ISO9001 og ISO14001

GAB Analyse

Opbygning af QA

Implementering

Akkreditering

Opfølgning

CE mærkning

Vi CE-mærker i henhold til Maskindirektiv 2006/42/EF

Techpartners har flere års erfaring indenfor CE-mærkning af produkter i henhold til maskindirektivet. Vi gennemgår relevante direktiver og standarder, udarbejder risikoanalyse bestående af en risikoidentifikation og en risikovurdering, deltager i design review for nedsættelse af risiko samt gennemfører CE-mærkningen.

Relevante direktiver og standarder

Risikovurdering

Teknisk dosserier og brugeranvisning

EF overenstemmelses erklæring

CE Mærkning

Midlertidig ledelse

Vi supporterer eller erstatter en ledelsesfunktion

Med over 20 års ledelseserfaring fra små som store afdelinger, både nationalt og internationalt, tilbyder vi midlertidig ledelse.  

 

bottom of page